Det å ha en sparekonto med litt penger som kan fungere som en buffer ved uforutsette hendelser, er alltid lurt å ha, men det er kanskje ekstra viktig med en slik økonomisk buffer hvis du tar opp et forbrukslån, noe vi her skal se nærmere på.

Hvorfor er en økonomisk buffer viktig når jeg har forbrukslån?

Når du tar opp lån, tar du også på oss en økonomisk risiko da du forplikter deg til å betale lånet tilbake til banken. Samtidig reduserer du din økonomiske handlefrihet ved at du øker andelen gjeld du har, i forhold til din disponible inntekt. Dette gjør at du blir mer utsatt hvis noe uforutsett skulle skje, som en uventet regning fordi bilen må på verksted, eller kanskje ennå verre, at du får redusert inntekt en periode fordi du mister jobben. Uten en økonomisk buffer som kan hjelpe deg gjennom en vanskelig periode, risikerer du å måtte droppe avdrag på lånet ditt, noe som i verste fall kan føre til at lånet blir misligholdt og sendt til inkasso. Har det først blitt igangsatt inkasso på lånet, påløper gebyrene fort og veien til et dypt økonomisk uføre, det er vanskelig å komme seg ut av, er kort.

Hvor stor buffer bør jeg ha?

Hvor mye penger du bør ha i bakhånd avhenger helt av din livssituasjon, men som en tommelfingerregel bør du ha det som tilsvarer 1-2 måneders inntekt. Er du singel og bor i leid bolig, kan du sannsynligvis greie deg med en god del mindre. Har du derimot barn, samboer eller ektefelle og bor i egen bolig, bør du kanskje ideelt sett ha noe mer.

Bruke boligkreditt som økonomisk buffer

Det høres kanskje litt tvilsomt ut å benytte en boligkreditt som økonomisk buffer, men i praksis er det et par gode argumenter for dette. En boligkreditt er en kredittramme du får stilt til rådighet av banken, med pant i boligen din. Normalt kan du få en boligkreditt på inntil 70% av verdien på eiendommen din. Det betyr at hvis du for eksempel at hvis boligen din har en verdivurdering på 2 millioner kroner, og du har en belåningsgrad på 60%, vil du ha rundt regnet 200.000kr i disponibelt beløp på boligkreditten.

Frem for å ha din økonomiske buffer stående på en vanlig sparekonto i banken, der du med dagens rentenivå kanskje maksimalt vil få 1,5% årlig rente, vil det være mer lønnsomt å betale mer ned på boliglånet hver måned, og dermed øke det disponible beløpet på boligkreditten, siden rentenivået på sistnevnte normalt ligger på mellom 3% og 4%. Frem for å få en rentegevinst på 1,5% på sparepengene dine, reduserer du rentekostnaden med 3-4% på et tilsvarende beløp, ved å betale ned på lånet.

Men, og det er et stort men her. Skal det være lønnsomt å betale ned på boligkreditten frem for å ha den økonomiske bufferen på en bankkonto, krever det selvsagt at du er disiplinert og ikke tar av boligkreditten i tide og utide, og at du sørger for å følge en tilrettelagt nedbetalingsplan for boliglånet. En økonomisk buffer gjennom en boligkreditt er tross alt ikke mye verdt, hvis du den dagen du får bruk for bufferen, finner ut av at du har brukt hele den disponible kreditten på unødvendig forbruk. Et annet scenario der det er viktig å være litt obs hvis man har hele sin økonomiske buffer i en boligkreditt, er hvis boligprisene plutselig begynner å falle markant. Har du en høy belåningsgrad på boligen, kan du plutselig risikere å komme over 70% lånegrad, og du vil derfor ikke lengre ha noen disponibel kreditt igjen.

Dersom du har tenkt å ta opp et forbrukslån kan vi anbefale billigeforbrukslån.no som har en god oversikt over billigste lån uten sikkerhet.